• (+90) 224 241 60 06
  • info@serenmuhendislik.com.tr
  • Fethiye Mh. Sanayi Cd.

Çin ve ABD Paris Anlaşması’na taraf oldu

22 Nisan tarihinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 175 ülke, Paris İklim Anlaşması'nı imzaladı. Bu imzadan dört gün sonra, Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle yerli kömürden elektrik üretimi için şebekeye erişim önceliği ve alım garantisi getirilmesini hedefleyen maddeleri de içeren bir kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu ve söz konusu değişiklikler 17 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.  

2013 yılı verilerine göre küresel birincil enerji talebinin yüzde 29'unu karşılayan kömür, CO₂ emisyonlarının yüzde 46'sından sorumluydu. Uluslararası Enerji Ajansı'na (UEA) göre 2012-2013 arasındaki küresel CO₂ emisyonlarındaki artışın yüzde 70'i kömürden kaynaklandı . Paris Anlaşması'nda yer alan, yüzyılın ikinci yarısında net karbon emisyonlarının sıfırlanması hedefi ile kömür kullanımının ve kömüre dayalı elektrik üretiminde artış emellerinin çeliştiği ortada. Paris Anlaşması sonrasında kömürün enerji sektöründeki rolünü, Türkiye'de kömüre dayalı elektrik üretim projelerinin neden olabileceği ve maruz kalabileceği riskleri konuşmalıyız.
 
Kaynak : http://www.wwf.org.tr

Çin ve ABD Paris Anlaşması’na taraf oldu - Seren Mühendislik

cin-ve-abd-paris-anlasmasi-na-taraf-oldu-