• (+90) 224 241 60 06
  • info@serenmuhendislik.com.tr
  • Fethiye Mh. Sanayi Cd.

Çevre Danışmanlık Hizmeti

İşletmelere Sunduğumuz Çevre Yönetimi Hizmetlerimiz

Firmamız, işletmelerin özelliklerine,  lokasyonlarına,  Çevre İzin veya Lisans konularına göre istenilen belge, bilgi, doküman ve izinlerin alınmasını, eksiklerin giderilmesini sağlayarak faaliyetlerinde zaman kaybı yaşamasının önüne geçer.

Çevre Yönetim Hizmetlerimiz;

* Denetime tâbi olan tesislerin faaliyetlerinin kanuna, mevzuata ve yönetmeliklere uygunluk kontrolü,
* Alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının tespiti
* Atık Yönetimi (Endüstriyel Atık Yönetim Planı, Ambalaj Atıkları Eylem Planı, Ambalaj Kod ve Şifre, Atık Yağ Beyan Formu,  Atık Beyanı Kod ve Şifre, Online Çevre Kayıt)
* Tesis içi yıllık denetim programları
* Çalışanlara eğitim verilmesi ve özendirici çalışmaların düzenlenmesi
* Belge Formatlarında Değişiklik
* Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Uygunluk Raporı (ÖTA Geçici Depolama, ÖTA İşleme, PCB Arındırma, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik )
* Uygunluk yazıları
* Kapsam dışı görüş yazıları
* Geçici Faaliyet Belgesinin alınması
* ÇED Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirme (ÇED Görüşü, PTD, ÇED)
* Çevre izin ve/veya lisans belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi
* Faaliyetin sona ermesinin bildirilmesi
* Mevcut izin ve lisansların geçerlilik takibi
* Muafiyet belgeleri
* İş termin planı ve taahhütname
* Onay belgeleri
* Acil durum müdahale planları
* Geçiş süreçleri

Çevre İzinlerinin Alınması
* Emisyon İzni
* Gürültü Kontrolü İzni
* Atık Su Deşarjı İzni
* Derin Deniz Deşarjı İzni
 
Çevre Lisansı Alınması
1- Geri Kazanım Lisansı
* Tehlikeli Atık
* Tehlikesiz Atık
* Atık Yağ
* Bitkisel Atık Yağ
* Atık Pil ve Akümülatör
* Ömrünü Tamamlamış Lastik
* Ambalaj Atığı
 
2- Bertaraf Lisansı
*Atık Yakma ve Birlikte Yakma

3- Ara Depolama Lisansı
4- İşletme Lisansı
5- Arındırma Lisansı
6- Toplama – Ayırma Belgesi 

Çevre Danışmanlık Hizmeti - Seren Mühendislik

cevre-danismanlik-hizmeti-